Rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä:
Tmi JaRo-vaaput
Mustikkamaankatu 10
05880 Hyvinkää
jarovaaput@gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Jani Rossi
Mustikkamaankatu 10
05880 Hyvinkää
jarovaaput@gmail.com

Rekisterin nimi:
JaRo-vaapun sähköposti- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Markkinointia potentiaalisille asiakkaille ja sähköinen asiakaspalvelu.

Rekisterin tietosisältö:
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- Henkilötiedot
- Yhteystiedot
- Käyttötiedot
- Muut käyttäjän itse antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietolähteinä ovat sähköiset lomakkeet ja yrityksen sisäinen asiakashallintajärjestelmä.

Tietojen luovutus:
Tietoja ei luovuteta rekisterin ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään EU:n ulkopuolella Safe harbor (EU-direktiivi 95/46/EC) -sopimuksen puitteissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalista aineistoa ei ole. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Suojattuun rekisteriin pääsy edellyttää kirjautumista.

Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto:
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin.